IDIOMAcastellanovalencià
BÚSTIA DE SUGGERIMENTSbuzon de sugerencias
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. L'Ajuntament >
  3. Transparència Municipal

L'Ajuntament

tornar

Transparència Municipal

Benvingut al Portal de la Transparència de l'Ajuntament de Massanassa

L'Ajuntament de Massanassa ha apostat decididament per la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern com a eixos fonamentals de la seua acció política.

A aquest efecte, l'Ajuntament, a través d'aquest portal posa a la disposició dels ciutadans la informació més rellevant relativa a la gestió municipal.

La informació s'ha elaborat partint de la regulació continguda en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, norma que desenvolupa, en el marc de les competències i la potestat autoorganizativa de la Comunitat Valenciana, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern, d'àmbit estatal.

El Ple de la Corporació, en sessió de 29 d'octubre de 2015 va aprovar l'adhesió al Portal de Transparència del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que permetrà a l'Ajuntament comptar amb una plataforma pròpia per a informar al ciutadà de les seues activitats, comptant amb les garanties tècniques necessàries per al compliment dels objectius normatius.

 

1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ (article 6 de la Llei 19/2013)

Organització Municipal 

 

Junta de Govern Local

 

Ple Municipal 
Comissions Informatives


2. INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA (article 7 de la Llei 19/2013)


Informació Urbanística 

 

3. INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPUESTÀRIA I ESTADÍSTICA (article 8 de la Llei 19/2013)

A. Contractes 

 

B. Convenis 

 

C. Informació pressupuestària 

Rendició de Comptes i Coordinació d'Informació Econòmic Financera en Òrgans Estatals i Autonòmics

 


EXERCICI 2017

Pressupostos Generals

 

Execució del Pressupost

  • 2017 1er Trimestre (Informe)
  • 2017 2n Trimestre (Informe)
  • 2017 3er Trimestre (Informe)
  • 2017 4t Trimestre (Informe)

 

Informes de Morositat i Període Mitjà de Pagament

  
EXERCICI 2016

Liquidació del Pressupost

 

Pressupostos Generals

 

Execució del Pressupost

 

Informes de Morositat i Període Mitjà de Pagament

  

EXERCICI 2015

Liquidació del Pressupost

 

Pressupostos Generals

 

Execució del Pressupost

 

Informes de Morositat i Període Mitjà de PagamentEXERCICI 2014

Liquidació del Pressupost

 

 D. Subvencions i ajudes públiques 

© 2011. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.