Ajuntament de Massanassa

Avís legal

Finalitat

L´Ajuntament de Massanassa a través d´esta web oferix informació de caràcter general del municipi, facilitant l´accés a la informació municipal, i en particular sobre les gestions de caràcter administratiu. La informació proporcionada en cap cas serà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, la qual queda subjecta exclusivament a la normativa que s´aplique.

Tractarem de corregir els possibles errors existents, per això, demanem la col·laboració dels usuaris, fent-nos arribar els seus suggeriments a info@massanassa.org

Usabilitat

Algunes pàgines d´esta web contenen referències o enllaços que apunten a webs d´altres organitzacions. L´Ajuntament de Massanassa no es responsabilitza del contingut de les mateixes, ni que del seu accés poguera derivar algun tipus de dany o perjudici per qualsevol tipus de virus o altres elements que afecte el maquinari o programari de l´usuari.

Queda exempt de responsabilitat l´Ajuntament per les opinions expressades en les enquestes.

Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa així com la resta d´imatges són propietat de l´Ajuntament de Massanassa i el seu ús o autorització correspon al mateix.

Protecció de dades

El tractament de les dades de caràcter personal que es recullen a través d´esta web, se subjecta al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa aplicable. L´interessat podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establits en la legislació aplicable