IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. Tràmits i gestions >
  3. Associacions

Tràmits i gestions

tornar

Associacions

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A INSCRIURE UNA ASSOCIACIÓ

L'Ajuntament de Massanassa disposa d'un Registre Municipal d'Associacions, que està constituït per les associacions, clubs i entitas que desenvolupen les seus finalitats en el municipi. Per tal de formar part d'ell, i gaudir dels avantatges que ofereix la inscripció, les entitats interessades podran sol·licitar l'adhesió, i presentar la documentació que s'enumera a continuació, en el Registre General de l'Ajuntament.

 

ACTUALITZACIÓ ANUAL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS

Anualment l'associació haurà de comunicar els canvis realitzats durant l'exercici per mitjà de la presentació d'una solicitud general que acompanyarà els documents que s'indiquen a continuació:

  • Sol·licitud general
  • Còpia de l'acta de designació de la Junta Directiva.
  • Pressupost anual detallat de despeses i ingressos de l'associació.
  • Programa anual de activitats.

 

En el cas en què se sol·licite subvenció, no serà necessari comunicar les dades d'actualització, ja que aquestes dades s'inclouen com a documentació imprescindible a lliurar en la pròpia sol·licitud de subvenció.

CESSIÓ DE LOCALS MUNICIPALS PER A ASSOCIACIONS

L'Ajuntament de Massanassa proporciona a les associacions l'oportunitat de comptar amb un local per al desenvolupament de les seues activitats. La cessió del local pot ser de caràcter anual o puntual i està subjecta a conveni. Per a dur a terme la formalització, l'associació haurà de sol·licitar el local, manifestant l'activitat que realitzarà (reunió de la junta directiva, xarrada, col·loqui, curs, etc.), així com les dates en què es desenvoluparà i l'horari en què tindrà lloc. Igualment podrà plantejar les necessitats tècniques (mobiliari, megafonia, etc) que requerisca per al seu desenvolupament.

 

Igualment, pot sol·licitar-se la cessió puntual d'un local municipal per tal de realitzar algun acte particular de l'associació, com per exemple, conferències, assemblees generals, cursos, etc. Per a aquest finalitat també es farà servir el mateix model que es reprodueix a continuació:

 

CONVOCATÒRIA ANUAL DE SUBVENCIONS

L'Ajuntament de Massanassa convoca anualment subvencions per a associacions, que podran sol·licitar fins al 30 de juny de cada any, facilitant els recursos econòmics necessaris per a la realització de projectes d'interès per a la comunitat, reforma d'infraestructures (locals-seu de la pròpia associació) i adquisició de mitjans materials (mobiliari, ordinadors, material d'oficina).

Per a poder participar en les convocatòries és indispensable que l'associació estiga inscrita en el Registre Municipal d'Associacions, així com en el Registre General d'Associacions de la Comunitat Valenciana i que haja actualitzat les dades corresponents a l'exercici en el qual se sol·licita la subvenció.

COM SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A l'AJUNTAMENT DE MASSANASSA

Perquè l'Ajuntament puga valorar la petició de subvenció, haurà d'emplenar-se una sol·licitud específica:

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.