IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. Tràmits i gestions >
  3. Tributs Municipals >
  4. IIVTNU-PLUSVALIA

Tributs Municipals

tornar

IIVTNU-PLUSVALIA

L'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) grava l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que es posen de manifest com a conseqüència de la transmissió dels mateixos, o bé, com a conseqüència de la transmissió o constitució d'un dret real de gaudir o limitatiu del domini, sobre els referits terrenys.

La base imposable de l'impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de 20 anys.

La meritació de l'IIVTNU es produeix quan es transmita la propietat de l'immoble, ja siga a títol onerós o bé a títol gratuït, entre vius o per causa de mort.

La gestió de l'impost es realitza mitjançant la presentació per part del contribuent de la declaració havent d'observar els següents terminis

  • Actes inter-vius (compravenda, donació...): 30 dies a comptar des de la data de la meritació.
  • Actes mortis causa (herències): 6 mesos a comptar des del dia de la defunció del causant, prorrogables a un any a sol.licitud del subjecte passiu.

 

Més informació en l'apartat L'Ajuntament, Normativa Municipal.

 

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.