IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. Tràmits i gestions >
  3. Padró Municipal d'Habitants

Tràmits i gestions

tornar

Padró Municipal d'Habitants

El Padró Municipal d'Habitants és un registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Correspon als ajuntaments la seua creació, manteniment, revisió i custòdia, i a l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya la coordinació dels padrons de tots els municipis, així com realitzar les comprovacions oportunes. La resolució de discrepàncies entre els ajuntaments o d'estos o altres ens locals amb l'INE correspon al Consell d'Empadronament, Òrgan col·legiat amb representants de l'Administració General de l'Estat (INE, Oficina del Cens Electoral i Ministeri d'AAPP) i de les Entitats Locals.

En l'Ajuntament de Massanassa els tràmits es poden realitzar en el Negociat d'Estadística

ALTA, BAIXA O MODIFICACIÓ DE DADES EN EL PADRÓ MUNICIPALPot trobar tota la informació relativa al tràmit en la Circular de Secretària 1/17. El padró municipal d'habitants, suposats i documentació necessària, aprovada per Junta de Govern Local en sessió de 18 de setembre de 2017.

CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT/VOLANT D'EMPADRONAMENT, CONVIVÈNCIA I RESIDÈNCIAS'haurà de presentar l'interessat o representant autoritzat en l'Ajuntament amb la següent documentació

Documentació d'Identificació

  • Original en vigor del DNI, passaport o permís de conduir del sol·licitant


En el cas de ser estranger, original en vigor de la targeta d'estranger, si la té, o si no n'hi ha, passaport o document que el substituïsca (targeta d'identitat vigent per als ciutadans de la Unió Europea o cèdula d'inscripció per a apàtrides). 

Documentació d'Autorització

  • En el cas de realitzar el tràmit persona diferent de l'interessat, haurà de presentar-se un escrit en el que el/els representat/s (identificat/s amb el seu nom i cognoms i número de DNI, o document que el substituïsca) autoritze el representant (identificat de la mateixa manera) per a este tràmit, així com fotocòpies dels DNI o document equivalent en el cas de ser estranger.
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.