IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
 1. Portada >
 2. Tràmits i gestions >
 3. Sol.licituds

Tràmits i gestions

tornar

Sol.licituds

SOL·LICITUDS GENERALS

  

ADMINISTRACIÓ GENERAL
 
Seu Electrònica. Administració General. Secretaria General
 
Seu electrònica. Administració General. Subvencions
 • Sol·licitut d'ajudes per a la inclusió social de menors curs 2022/2023
 • Sol·licitud d'ajudes per al foment de la creació de noves activitats econòmiques en el municipi de Massanassa
 • Sol·licitud d'ajudes per al foment de la contractació de persones desocupades en el municipi de Massanassa
 • Justificació de subvencions concedides
 • Sol·licitud de subvencions nominatives 
 
Seu Electrònica. Administració General. Protecció de dades
 •  Sol·licitud Consulta de Dades de Caràcter Personal
 
Seu Electrònica. Administració General. Recursos humans
 •  Sol·licitud de participació en proves selectives (funcionaris, laborals i borses de treball)
 
Seu Electrònica. Administració General. Patrimoni
 • Sol·licitud use d'instal·lacions culturals (Edifici Socio-Cultural, Auditori Salvador Seguí, Sala Gabriel Cualladó, etc.)
 • Solicitud d'ús d'instalacions esportives
 • Sol·licitud prèvia de fitxa tècnica de terrassa
 • Sol·licitud d'alta o renovació de terrassa
 
   

GOVERN OBERT

Seu Electrònica. Govern Obert. Protocol
 •  Sol·licitud de Celebració de Matrimoni Civil
 
Seu Electrònica. Govern Obert. Participació Ciutadana
 • Associacions. Sol·licitud d'Alta en Registre Municipal d'Associacions 
  

SUBVENCIONS NOMINATIVES
 • Sol·licitud subvenciones nominatives
 1. Opció de tramitació online via Seu electrònica. Administració General. Subvencions
 2. Opció de tramitació presencial en Registre-OAMR. Model emplenable amb dades necessàries

  

BENESTAR SOCIAL

 


SEGURETAT CIUTADANA

 • Autorització per a la crema de residus agrícoles (tràmit finalizat)
 
 

COMPETÈNCIES I SERVICIS


Seu Electrònica. Competències i Servicis. Urbanisme i Habitatge

 • Sol·licitud Certificat Compatibilitat Urbanística 
 • Sol·licitud de Cèdula de Garantia Urbanística
 
Seu Electrònica. Competències i Servicis. Medi ambient i Activitats
 • Comunicació d'Activitat Innòcua
 • Sol·licitud de Llicència Ambiental
 • Declaració Responsable Ambiental en matèria d'activitats
 • Comunicació de transmissió d'Activitat Innòcua
 • Comunicació de transmissió de Llicència Ambiental
 • Comunicació de Transmissió de Declaració Responsable Ambiental en matèria d'activitats
 
Seu Electrònica. Competències i Servicis. Proveïment i tractament d'aigües 
 • Sol·licitud d'Escomesa d'Aigua 


Seu Electrònica. Competències i Servicis. Serveis Socials 

 • Sol·licitud del servei d'ajuda domiciliària municipal 
   

Seu Electrònica. Competències i Servicis. Seguretat Ciutadana 

 • Sol·licitud Concessió Targeta d'Armes de 4a Categoria 
 • Sol·licitud d'Autorització Especial per a la Celebració d'Esdeveniments Especials (Ús d'Artificis Pirotècnics)
 • Sol·licitud instal·lació de castells inflables
   

Seu Electrònica. Competències i Servicis. Venda Ambulant 

 • Sol·licitud d'AUTORITZACIÓ O RENOVACIÓ del lloc en mercat ambulant setmanal  

 Seu Electrònica. Competències i Servicis. Sanitat 

 • Sol·licitud Llicència Municipal Tinença de Gossos Potencialment Perillosos 
 • Inscripció de gossos en el cens caní municipal de Massanassa
 • Modificació o baixa de gossos en el cens caní municipal de Massanassa
 
Seu Electrònica. Competències i Servicis. Cementeris
 • Servicis Funeraris: Inhumació
 • Servicis funeraris: Altres (Exhumació, transmissió o canvi de titularitat i trasllat de restes) 

Seu Electrònica. Competències i Servicis. Educació, Cultura i Esports
 • Inscripció en programes de Benestar Social de l'Ajuntament de Massanassa

  

PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL

   


HISENDA


Seu Electrònica: Hisenda Pública. Règim Pressupostari 

 •  Al·legacions a l'aprovació o modificació pressupostària
 • Aportació de factures NO ELECTRÒNIQUES
 • Aportació de dades bancàries

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.