IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
 1. Portada >
 2. Viure Massanassa >
 3. Seguretat Ciutadana >
 4. Animals

Seguretat Ciutadana

tornar

Animals

A continuació es mostra una llista d'animals d'espècie canina potencialment perillosos. Annex I (RD 287/2002)

 • American Pit Bull Terrier.
 • Staffordshire Bull Terrier.
 • American Stafforshire Terrier.
 • Rottweiler.
 • Dog Argentí.
 • Fila Brasiler.
 • Tosa Inu.
 • Akita Inu.
 • Gos de Presa Mallorquí.
 • Gos de Presa Canari.
 • Bullmastiff.
 • Bull Terrier.
 • Dog de Bordeus.
 • Dòberman.
 • Mastí Napolità.

 

Requisits per a l'obtenció de la llicència d'animals potencialment perillosos

Llicència municipal per a la tinença d'animals potencialment perillosos. Requisits (art. 3 RD 287/2002) personals

 • Acreditar majoria d'edat del sol.licitant (aportar D.N.I i fotocòpia del mateix).
 • Certificat de no haver estat condemnat per delictes d'homicidis, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
  S'obté en la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, C/ Hernán Cortés, 24, de València, però se sol·licita per part de l'Ajuntament, omplint la sol·licitud.
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en la Llei 50/1999, de 23 de Desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
  Obtenir-lo en qualsevol centre de reconeixement mèdic homologat segons RD 2272/1985, de 4 de Desembre.
 • Acreditar haver formalitzat un contracte de segur de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima de 120.000 euros (aportar la pòlissa), en vigor (aportar la prima corresponent al període en vigor).
  Obtenir-lo en qualsevol companyia asseguradora establerta legalment en l'Estat Espanyol.
 • Fotocòpia del carnet d'identitat de la persona que vaja a ser titular de l'animal.
 • Còpia d'inscripció de l'animal o animals en el RIVIA (certificat o targeta).
 • Còpia de la cartilla sanitària actualitzada.
 • Cens caní.

 

Requisits Llei 50/1999, de 23 de Desembre (art. 6)

 • Una vegada obtinguda la llicència, el titular de la mateixa haurà de sol.licitar la inscripció en el Registre Municipal d'Animals potencialment Perillosos. Efectuar aquest tràmit en qualsevol Unitat Integrada d'Atenció al Publico Municipal. La llicència té una validesa de 3 anys renovables.
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.