IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. Tràmits i gestions >
  3. Tributs Municipals >
  4. Impostos sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Tributs Municipals

tornar

Impostos sobre Activitats Econòmiques (IAE)

L'IAE grava l'exercici de qualsevol tipus d'activitats empresarials, professionals o artístiques que es desenvolupen en el terme municipal de Massanassa.

La quota tributària de l'IAE resultarà de l'aplicació dels elements previstos en les tarifes (aprovades pel RD Legislatiu 1175/1990), i del coeficient municipal i de l'índex de situació aprovat per l'Ajuntament de Massanassa en l'ordenança de l'IAE.

La meritació de l'IAE es produeix l'1 de Gener de cada any, excepte en el cas d'alta, en aquest cas el període impositiu començarà el dia en què es produïsca.

En els supòsits d'alta o baixa de l'activitat objecte de gravamen, l'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals.

Si la baixa en l'exercici de l'activitat es tramita amb posterioritat a la meritació de l'impost, el subjecte passiu haurà de pagar la totalitat de la quota del rebut, procedint a sol.licitar la devolució dels trimestres en els quals no s'ha exercit l'activitat.

L'IAE es gestiona per l'Ajuntament a partir de la Matrícula anual elaborada per l'Administració Tributària de l'Estat, conseqüentment

  • La gestió censal (altes i baixes d'activitats, variació d'elements, canvi domicili fiscal, etc.) correspon a la Delegació Tributària de l'Estat amb domicili a Catarroja, C/. Manfredo Monforte, 4. Tel 96 126 66 61.
  • La gestió tributària (concessió de beneficis fiscals, devolució de rebuts, etc.) correspon a l'Ajuntament de Massanassa.

Més informació en l'apartat L'Ajuntament, Normativa Municipal.

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.