IDIOMAcastellanovalencià
BÚSTIA DE SUGGERIMENTSbuzon de sugerencias
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Normativa municipal. Periode de consulta pública

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Normativa municipal. Periode de consulta pública

18/10/2017

Ordenança de Convivència ciutadana

L'Ajuntament de Massanassa, a través de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, considera necessària l'actualització normativa i l'adaptació a la realitat actual de la vigent Ordenança Reguladora de la Convivència Ciutadana, que regula els aparcaments de vehicles fora de la via pública, a la vista del temps transcorregut des de la seua aprovació definitiva (B.O.P núm. 52, de data 01/03/2012).

Per açò, s'ha proposat per la Ponència de Seguretat Ciutadana, en data 11 de setembre de 2017, la modificació puntual de l'ordenança indicada.

En relació amb aquesta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a la modificació de la citada Ordenança, i pel termini de cinc dies hàbils, a contar des de la publicació d'aquest edicte en la pàgina web municipal (www.massanassa.es) i en el tauló d'edictes d'aquest Ajuntament, a fi de recaptar "...l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma..."

Els suggeriments o observacions que sobre aquest tema es desitgen formular hauran de presentar-les en el termini de cinc dies, dirigides a l'Àrea de Secretaria, per Registre d'Entrada, havent d'identificar-se amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu nombre de D.N.I., N.I.F. o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.

Pot consultar-se la modificació a la qual es refereix en l'apartat Normativa i documents en tramitació d'aquesta pàgina web.

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.