IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Ajudes al lloguer Generalitat Valenciana

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Ajudes al lloguer Generalitat Valenciana

03/03/2020

Termini de sol·licitud fins al dia 31 de març de 2020

La conselleria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica ha convocat Ajudes al lloguer d'habitatges per a l'exercici 2020 (incloses les de joves), permet obtenir fins al 50% del preu del lloguer, quan es complisquen amb els requisits establits en la convocatòria, per al pagament dels rebuts de l'any 2020.

Hi ha dos programes d'ajudes, la línia de lloguer genèric i la línia de lloguer jove.

Termini de sol·licitud: fins al dia 31 de març de 2020, inclusivament.

Serà requisit obligatori que en la sol·licitud s'indique a quin programa d'ajudes al lloguer s'acull la sol·licitud presentada (al programa d'ajudes al lloguer o al programa de joves per a lloguer d'habitatge).

La persona sol·licitant ha de ser la titular d'un contracte d'arrendament d'un habitatge que siga el seu domicili habitual i permanent.

A més:
- El preu del lloguer ha de ser inferior als límits fixats per a cada municipi. (480€ mes/5.760€ anual)
- Els Ingressos de la Unitat de Convivència, suma dels ingressos de tots les persones que tinguen el seu domicili en aqueix habitatge, no han de superar uns límits prefixats. Amb caràcter general uns ingressos inferiors a 3 vegades el IPREM
- No podran concedir-se les ajudes de cap dels dos programes quan la persona sol·licitant o alguna de les quals tinguen la seua residència habitual i permanent en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament es trobe en alguna de les situacions que a continuació s'indiquen:

  1. Ser propietari o usufructuari d'algun habitatge a Espanya. S'exceptuaran d'aquest requisit els qui sent titulars d'un habitatge acrediten la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat de convivència.
  2. Que l'arrendatari o qualsevol dels quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb l'arrendador de l'habitatge.
  3. Que l'arrendatari o qualsevol dels quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat siga soci o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendador.
 

Per a aquells casos que ho requerisquen, es podrà facilitar ajuda PER AL SEU EMPLENAMENT per part dels Serveis Territorials:
- A València l'atenció presencial en el Servei Territorial d' Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, serà a través de cita prèvia que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través de la pàgina d' internet que es troba en Enllaços.

Més informació: 

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.