IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. AODL. Ajudes per al foment del treball autònom

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

AODL. Ajudes per al foment del treball autònom

16/03/2020

Obertura de termini de presentació de sol·licituds

S'obri el termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes per al foment del treball autònom. La seua finalitat és facilitar l'establiment de persones emprenedores com a treballadors/as per compte propi, en el municipi de Massanassa.

  • Beneficiaris: Aturats que s'hagen donat d'alta en el REPTA durant l'exercici 2020, empadronats a Massanassa, amb una anterioritat mínima d'un any i l'activitat del qual se situe en el terme de Massanassa.
  • Quantia: La quantia de la subvenció per emprenedor i activitat podrà ser de fins a 2.500 euros. Quan el sol·licitant no estiga empadronat a Massanassa o ho estiga amb antiguitat inferior a l'any, es podrà accedir a les ajudes amb una reducció del 50% d'aquestes, sempre que l'activitat estiga subjecta a llicència municipal o declaració responsable i aquesta es trobe tramitada.
  • Termini de presentació de sol·licituds: Des de demà fins a la finalització de l'exercici 2020. Excepcionalment, les sol·licituds corresponents a altes realitzades en l'últim trimestre de 2020 es podran presentar fins al 28 de Febrer de 2021.

 

Es tramitaran i resoldran conjuntament la totalitat de sol·licituds presentades en cadascun dels trimestres naturals de l'exercici 2020.

  • Altres dades: Es consideren despeses subvencionables, els que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat, resulten estrictament necessaris i es realitzen amb posterioritat a la data d'inici de l'activitat, excepcionalment s'admetran els efectuats amb 3 mesos d'anterioritat imprescindibles per a possibilitar l'alta o l'inici de l'activitat.

 

La justificació es realitzarà mitjançant l'aportació de despeses i factures que suposen almenys el doble de l'import de l'ajuda concedida. En tot cas s'haurà de justificar a través dels rebuts de les quotes de la Seguretat Social o de Mutualitats Professionals, juntament amb document acreditatiu del pagament d'aquestes.

La convocatòria podrà consultar-se en l'apartat Ajudes i beques, en el subapartat AEDL

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.