IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
 1. Portada >
 2. Notícies & Actualitat >
 3. AODL. Ajudes per al foment de la contractació de persones desocupades

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

AODL. Ajudes per al foment de la contractació de persones desocupades

30/03/2020

Obertura de termini de presentació de sol·licituds

S'obri el termini de presentació de sol·licituds per al foment de la contractació de persones desocupades, per a l'exercici 2020

Beneficiaris:

Empreses, entitats sense ànim de lucre, autònoms/as o persones físiques, que procedisquen a la contractació de persones empadronades en el municipi de Massanassa, amb una antiguitat mínima de 12 mesos i es troben en situació de desocupació, sempre que aquesta contractació tinga una duració mínima de tres mesos i una jornada mínima de 20 h/setmanals.

Quantia:

1. La quantia de la subvenció es concedirà atenent la duració de la contractació inicial:

 • Contractacions a jornada completa amb una duració mínima de sis mesos: 2.000 €
 • Contractacions a jornada completa amb una duració mínima de tres mesos: 1.000 €
 • Contractacions a temps parcial, amb jornada mínima de 20 hores setmanals i una duració mínima de sis mesos: 1.000 €
 • Contractacions a temps parcial, amb jornada mínima de 20 hores setmanals i una duració mínima de tres mesos: 500 €

 

2.- Quan el contracte inicial siga de duració igual o superior a un any, es prorrogue fins a 1 any o més, o es produïsca la conversió en indefinit, es concedirà un import addicional de 2.500 € o proporcionalment en cas de contractacions a temps parcial.

3.- Tindran un increment del 20% sobre els imports descrits en els apartats 1 i 2, les següents contractacions:

 • D'aturats de llarga duració (12 mesos dins d'un període de 18 mesos). 
 • De dones víctimes de violència de gènere o domèstica
 • De persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 • D'alumnes/as de programes formatius o promoguts per l'Ajuntament de Massanassa
 • Contractes emmarcats en el sistema especial d'empleats de la llar de la Seguretat Social
 • Els de sol·licitants que disposen dels distintius pel desenvolupament de polítiques d'Igualtat entre dones i homes en l'àmbit laboral com “Fent empresa. Iguals en oportunitats” o “Igualtat en l'empresa”

4. En tot cas, tindran una reducció del 50% sobre les quanties detallades en els apartats 1 a 3, les ajudes quan el centre de treball efectiu de la contractació, no estiga situat en el terme municipal de Massanassa o quan el centre de treball siga mòbil o indeterminat, el domicili fiscal del sol·licitant no estiga en el terme municipal de Massanassa.

Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de les sol·licituds, comprendrà amb caràcter general des de demà fins a la finalització de l'exercici 2020. Excepcionalment, les sol·licituds corresponents a contractacions realitzades durant l'últim trimestre de 2020 es podran presentar fins a el 10 de Febrer de 2021. Es tramitaran i resoldran conjuntament la totalitat de sol·licituds presentades en cadascun dels trimestres naturals de l'exercici 2020.

Altres dades:

Es subvencionaran un màxim de 3 contractacions per beneficiari i convocatòria, independentment de la duració i circumstàncies d'aquestes.

 

La convocatòria podrà consultar-se en l'apartat Ajudes i beques, en el subapartat AODL

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.