IDIOMAcastellanovalencià
BÚSTIA DE SUGGERIMENTSbuzon de sugerencias
ESTÀS A
 1. Portada >
 2. Notícies & Actualitat >
 3. Serveis Socials. Ajudes i beques

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Serveis Socials. Ajudes i beques

16/07/2020

Convocatòria d'ajudes econòmiques per a sufragar part del rebut de l'IBI 2020

L'Ajuntament de Massanassa convoca ajudes econòmiques per a sufragar part del pagament del rebut de l'Impost de Béns immobles (IBI) de l'exercici 2020 per a aquelles unitats familiars que compten amb dificultats socioeconòmiques que els impedeixen poder afrontar el pagament corresponent a l'immoble que constituïsca l'habitatge habitual, amb la finalitat de compensar parcialment la càrrega tributària municipal.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils, fins al 6 d'agost de 2020 (inclós).

Podran sol·licitar aquesta ajuda aquelles persones que, trobant-se en situació de greu necessitat, no disposen dels recursos o ingressos suficients per a afrontar el pagament de l'IBI del seu habitatge habitual i reunisquen els següents requisits:

 • Que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a la qual pertanga no excedisca del 100% del IPREM vigent, en còmput anual en 12 pagues.
 • Estar empadronats en aquest habitatge i residir habitualment en el municipi de Massanassa amb una antiguitat mínima de 12 mesos a la data de la presentació de la sol·licitud. El requisit serà extensible a tots els membres que formen la unitat familiar o de convivència.
 • Que el sol·licitant siga el subjecte passiu de l'impost corresponent a l'exercici 2020 per ser el titular del dret constitutiu del fet imposable en el seu habitatge habitual.
 • No disposar de béns immobles urbans o rústics, diferents als de l'habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, o usdefruit. En aquest sentit no es tindrà en compte la propietat d'un traster, o plaça de garatge o d'aquelles finques rústiques el valor cadastral de les quals no siga superior a 3.000 euros.
 • No disposar d'ajudes públiques o privades per a la mateixa finalitat, a excepció de les bonificacions de l'impost a les quals es tinguera dret per llei.
 • Estar al corrent del pagament de l'Impost de Béns immobles d'exercicis anteriors, llevat que tinga concedit l'ajornament o fraccionament de pagament, i no existisquen terminis o fraccions no atesos.

 

La quantia individual de l'ajuda, amb caràcter general tindrà un import màxim de 300 euros per sol·licitant, i en cap cas podrà superar a més, la meitat de l'import total de la quota de l'impost de béns immobles per a l'exercici anterior (2019), quan aquest siga major de 600 euros. Sobre la base d'això, se subvencionaran les següents quanties:

 • El 75% de l'import de la quota de l'impost de 2020 per a aquelles unitats familiars la renda anual de les quals no supere els 20.000 euros i estiguen formades per 3 o més membres de la unitat familiar.
 • El 50% de l'import de la quota de l'impost de 2020 per a aquelles unitats familiars la renda anual de les quals no supere els 12.000 euros i estiguen formades per 1 o 2 membres de la unitat familiar.

 

Poden consultar-se les bases i la sol·licitud en l'apartat Ajudes i Beques de Serveis Socials d'aquesta pàgina web.  

 MÉS INFORMACIÓ

 • Bases ajudes
 • Sol·licitud
 • DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL
  Edifici Carrer Major
  C/ Major, 15 
  benestar@massanassa.es | 96 125 07 87

 

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.