IDIOMAcastellanovalencià
BÚSTIA DE SUGGERIMENTSbuzon de sugerencias
ESTÀS A
 1. Portada >
 2. Notícies & Actualitat >
 3. Benestar Social. Beques escolarització-menjador 1r Cicle Educació Infantil curs 2020-2021

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Benestar Social. Beques escolarització-menjador 1r Cicle Educació Infantil curs 2020-2021

23/07/2020

Presentació de sol·licituds fins al 13 d'agost

En el BOP de la província de València, amb data de avui, s'ha publicat la convocatòria de l'Ajuntament de Massanassa d'ajudes d'escolarització i menjador per a primer cicle d'educació infantil durant el curs escolar 2020/2021.
 

Seran beneficiaris d'aquestes ajudes lus/les menors compresos entre 0 i 3 anys, empadronats/as en el municipi de Massanassa, i matriculats/as en el 1r cicle d'educació infantil en centres que presten aquests ensenyaments reglats de conformitat a la normativa de la Conselleria d'Educació, situats en el municipi de Massanassa . Excepcionalment, els/les menors escolaritzats/as en centres de 1r cicle d'educació infantil en municipi diferent, sempre que quede acreditada aquesta situació per raons justificades reflectides en informe motivat pel tècnic del departament de Benestar Social.

Podrà sol·licitar aquestes ajudes, qui exercisca la tutela o guarda legal del menor  i sempre que es complisquen els següents requisits:

- Conviure  i estar empadronat en el mateix domicili, sent l'antiguitat d'empadronament en el municipi de Massanassa d'almenys 1 any.

- Que els ingressos familiars no superen el següent llindar de renda familiar durant l'any 2019:

 

Composició de la unitat familiar

Renda familiar

Famílies de 2 membres

24.089,00 €

Famílies de 3 membres

32.697,00 €

Famílies de 4 membres

38.831,00 €

Famílies de 5 membres

43.402,00 €

Famílies de 6 membres

46.853,00 €

Famílies de 7 membres

50.267,00 €

Famílies de 8 membres

53.665,00 €

 

A partir del novè membre, s'afegiran 3.391 € a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable.

- Que el/la menor tinga plaça en centre d'educació infantil del municipi per al curs 2020/2021, o en el cas de ser d'un altre municipi, acreditar la necessitat a través de certificat d'empresa que especifique la jornada laboral i el lloc de treball.

- Haver presentat la sol·licitud de bo infantil per al present curse 2020/2021 de la Conselleria d'Educació i la documentació corresponent.

 La quantia subvencionable es determinarà  sobre la següent diferència:

Quantia Subvencionable = Cost d'escolarització i menjador -  Ajuda concedida per la Conselleria d'Educació.

 

Membres unitat familiar

Llindar de renda

% quantia subvencionable

2

Fins a 24.089 €

100%

3

Fins a 28.000 €

Fins a 30.000 €

Fins a 32.697 €

100%

80%

50%

4

Fins a 32.000 €

Fins a 34.000 €

Fins a 38.831 €

100%

80%

50%

5

Fins a 34.000 €

Fins a 37.000 €

Fins a 43.402 €

100%

80%

50%

6

Fins a 39.000 €

Fins a 42.000 €

Fins a 46.853 €

100%

80%

50%

7

Fins a 41.000 €

Fins a 45.000 €

Fins a 50.267 €

100%

80%

50%

8 o més

Fins a 44.000 €

Fins a 52.000 €

D'ara en avant

100%

80%

50%

 

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de demà 24/07/2020

Documentació d'interès:Més informació:  

 • Departament de Benestar Social
  Edifici Carrer Major
  Carrer Major, 15 
  benestar@massanassa.es | 96 125 07 87
 • Apartat web Ajudes i Beques de Servei Socials
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.