IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
 1. Portada >
 2. Notícies & Actualitat >
 3. REFORÇA. Inici de la convocatòria d'ajudes per al foment de la creació de noves activitats econòmiques i contractació

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

REFORÇA. Inici de la convocatòria d'ajudes per al foment de la creació de noves activitats econòmiques i contractació

13/01/2022

El termini de presentació serà fins al 15 de novembre de 2022 i es resoldran en dos terminis durant l'any

L'Ajuntament de Massanassa, a través de Reforça Massanassa, ha donat inici a la convocatòria de les ajudes per al foment de la creació de noves activitats en el municipi, així com per a la contractació d'este any 2022.

"Amb este ja són 6 anys consecutius en els quals renovem el nostre compromís amb el foment de l'ocupació i l'activitat econòmica a Massanassa. El nostre objectiu és simplificar la seua tramitació cada any i que les empreses puguen accedir d'una forma àgil a les subvencions que proposem des de l'ajuntament", afirma Paco Comes, alcalde de Massanassa.

Des de l'entitat local es llancen dues ajudes per a les persones autònomes del municipi per a fer costat al desenvolupament econòmic de la localitat: noves activitats i contractació.

Les ajudes per al foment de creació de noves activitats són ajudes per a aquelles persones que hagen creat negocis a Massanassa, sempre que complisquen amb un cert temps d'activitat. D'esta manera, es divideixen en dues línies diferents:

 • Línia INICIA MASSANASSA
Serveix de suport a les activitats de nova creació. Esta ajuda es podrà sol•licitar transcorreguts 6 mesos de l'alta de l'activitat, per un import màxim de 1.500 euros, segons es detalla en la convocatòria. Es donarà 1.500 euros per a primeres altes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i 1.000 euros per a la resta de situacions.
 • Línia CONSOLIDA MASSANASSA

Serveix de suport al manteniment d'activitats en fase de consolidació i ajudes per a activitats que complisquen 1 any des del seu inici. Esta ajuda es podrà sol•licitar, una vegada hagen transcorregut 12 mesos des de l'alta en a l'activitat, per un import màxim de 1.000 euros, segons es detalle en la convocatòria. 

Els requisits principals per a presentar les sol•licituds són:

 1. Estar en situació de desocupació en data anterior a l'alta.
 2. No haver causat baixa en el RETA en els 6 mesos previs a l'alta.
 3. Que l'activitat complisca 6 mesos (línia INICIA) o 12 mesos (línia CONSOLIDA), entre l'1 de novembre de 2021 i el 15 de novembre de 2022.
 4. Que l'activitat estiga situada a Massanassa. S'atendrà el domicili fiscal quan les activitats es desenvolupen fora de local determinat.
 5. En cas de societats o persones jurídiques, posseir almenys el 33% de participació.

 

El termini de presentació per a les ajudes de creació de noves activitats serà fins al 15 de novembre de 2022 i la documentació que s'ha de presentar és:

 • DNI/NIE/CIF.
 • Model de comunicació de dades bancàries. 
 • Certificat de titularitat bancària.
 • Informe de vida laboral en el qual es reflectisca el període pel qual se sol•licita l'ajuda.
 • Certificat de situació censal.
 • Memòria de l'activitat, declaracions responsables i relació de despeses subvencionables aportades (s'inclouen en el tràmit electrònic).
 • Factures corresponents amb la relació de despeses.
 • Certificats d'estar al corrent amb l'Agència Tributària i Seguretat Social.
 • Rebuts de les quotes de la Seguretat Social.

 

D'altra banda, les ajudes per a la contractació de personal consisteixen en ajudes directes a les empreses que contracten persones desocupades de Massanassa durant un determinat temps mínim. Els imports variaran en funció de la tipologia de contracte.

De la mateixa manera que en el cas anterior, estes ajudes es divideixen en dues línies:

 • Línia NOU OCUPACIÓ
S'atorgaran les següents quantitats per ocupar un lloc de treball per una persona desocupada:
 • Contractació a jornada completa 6 mesos: 2.000 euros.
 • Contractació a jornada completa 3 mesos: 1.000 euros.
 • Contractació a temps parcial (mínim 20 hores setmanals) i 6 mesos: 1.000 euros.
 • Contractació a temps parcial (mínim 20 hores setmanals) i 3 mesos: 500 euros.

 • Línia OCUPACIÓ ESTABLE
S'atorgaran les següents quantitats en el cas que el contracte inicial siga de duració igual o superior a un any, es prorrogue fins a 1 any o més, o es produïsca la conversió dels contractes temporals en indefinits:
 • Per a contractacions a jornada completa: subvenció per import de 2.500 € per persona contractada.
 • Per a contractacions a temps parcial, amb una jornada mínima de 20 hores setmanals: subvenció per import de 1.000 € per persona contractada.

 

El termini de presentació per a les ajudes de contractació serà fins al 15 de novembre de 2022 i la documentació que s'ha de presentar es pot trobar en les Bases de la convocatòria, en el corresponent apartat d'Ajudes i Beques de la secció web de Tràmits i Gestions.

Per a més informació:
Reforça Massanassa
96 125 15 33
aedl@massanassa.es
C/Major, 15

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.