IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Benestar Social. Resolució de les ajudes d'inclusió social de menors tramitades fins a la primera quinzena de gener

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Benestar Social. Resolució de les ajudes d'inclusió social de menors tramitades fins a la primera quinzena de gener

02/02/2022

El document de la resolució pot consultar-se en el Tauler d'Anuncis Electrònic de l'Ajuntament de Massanassa

L'Ajuntament de Massanassa, a través de l'Àrea de Benestar Social, ha resolt les ajudes per a la inclusió social de menors del municipi tramitades fins a la primera quinzena de gener de 2022, destinades a garantir l'accés de manera normalitzada i en condicions d'igualtat a les activitats d'oci, esportives i formatives de Massanassa.

Estes ajudes van dirigides a xiquets, xiquetes i adolescents de 3 a 17 anys empadronats en la localitat amb un mínim de 12 mesos d'antiguitat i que complisquen amb algun dels següents requisits:
  • Trobar-se en acolliment en família extensa o educadora, igual que els fills i filles menors d'estes famílies.
  • Trobar-se en situació de risc atés l'art. 17 de la L.O. 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.
  • Pertànyer a unitats familiars que, en el moment de la sol·licitud de l'ajuda, siguen beneficiaris d'una ajuda d'emergència, de la renda valenciana d'inclusió i/o de l'ingrés mínim vital.
  • Ser fills i filles de dones víctimes de violència de gènere.
  • Pertànyer a unitats familiars que, en el moment de la valoració de la sol·licitud, no disposen d'ingressos econòmics superiors a la quantia establida en la Base Segona del document de les bases reguladores de la convocatòria i obtinguen una puntuació mínima de 5 punts en els criteris de valoració previstos en la Base Huitena del mateix document.
 
L'Ajuntament contempla dos tipus de conceptes subvencionables pel que fa a activitats d'oci, esportives i formatives per a menors: activitats periòdiques i activitats puntuals. Les primeres són les que es realitzen des de setembre de 2021 fins a juliol de 2022; les segones, les que no tenen un caràcter reiteratiu en el temps, siga com siga la seua duració durant la jornada.

Per això, per a presentar les sol·licituds, estes activitats han de tindre una data de matriculació entre l'1 de setembre de 2021 fins al 31 de juliol de 2022.

Així, es resolen les ajudes tramitades fins a la primera quinzena de gener de 2022 i s'aniran resolent posteriorment de manera successiva en el temps. 

La resolució per a les sol·licituds tramitades fins a la primera quinzena de gener de 2022 es troba en el Tauler d'Anuncis Electrònic de la web municipal, en l'apartat d'Ajudes i Subvencions.

Per a més informació:
Àrea de Benestar Social
Edifici C/Major, 15
benestar@massanassa.es
96 125 07 87
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.