IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. Tràmits i gestions >
  3. Tributs Municipals >
  4. Impostos sobre Béns Inmobles (IBI)

Tributs Municipals

tornar

Impostos sobre Béns Inmobles (IBI)

L'IBI grava la propietat dels béns immobles de naturalesa rústica i urbana situats en el terme municipal de Massanassa.

La base imposable de l'IBI la constitueix el valor cadastral dels béns immobles.

A partir de la valoració duta a terme pel Cadastre, l'Ajuntament calcula la quota de l'impost mitjançant l'aplicació d'un tipus de gravamen (percentatge). Els tipus de gravamen fixats per l'Ajuntament de Massanassa són els recollits en l'ordenança municipal.

En l'ordenança municipal es poden consultar els tipus incrementats en funció de l'ús.

La meritació de l'IBI es produeix l'1 de gener de cada any, moment en què naix la corresponent obligació tributària i la seua exigibilitat jurídica. Açò implica que en el cas que durant un exercici s'hagen produït variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic sobre béns gravats, aquestes variacions no alteren la quota de l'impost de l'exercici en què es produïsquen, sinó que tindran efectivitat en el període impositiu següent.

Més informació en l'apartat L'Ajuntament, Normativa Municipal.

 

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.