IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. Tràmits i gestions >
  3. Treballa a l'Ajuntament >
  4. Borses de Treball i Beques

Treballa a l'Ajuntament

tornar

Borses de Treball i Beques

INFORMACIÓ GENERAL

Sol·licitud d'Admissió a Proves Sel·lectives (subapartat Treballa a l'Ajuntament) 

Ordenança Fiscal. Taxa per Concurrència a las Proves Selectives per a l' Ingrés de Personal

Bases genèriques   


BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A D'INFORMÀTICA I ADMINISTRADOR/A AULA MENTOR (Termini presentació sol·licituds des del 02/01/2023 al 30/01/2023)

Bases

Publicación BOP núm. 250 30/12/2022

 Llista provisional de personas admeses y excloses


BORSA DE TREBALL D'OFICIALS DE LA POLICIA LOCAL PER A NOMENAMENTS PER MILLORA D'OCUPACIÓ (Termini presentació sol·licituds fins al 16/09/2022)

Bases

Llista definitiva de admesos i exclosos
 Resultat final procés selectiu
Edicte de constitució de borsa

BORSA DE PERSONAL DINAMITZADOR JUVENIL (Termini presentació sol·licituds fins al 31/08/2022)

Bases

Anunci aprovació bases BOP núm. 147 02/08/2022

Llista provisional de admesos i exclosos
Llista definitiva de admesos i exclosos
 Resultats exercici teòric-pràctic fase d'oposició i valoració de mèrits fase de concurs
 Constitució de la borsa de treball de personal Dinamitzador juvenil
Edicte de constitució de borsa de treball

BORSA TÈCNIC/A INTERMEDI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (Termini presentació sol·licituds fins al 31/05/2022) 

Bases

Edicte de constitució bolsa


BORSA TREBALLADOR/A SOCIAL DE EEIIA I ATENCIÓ PRIMÀRIA (Termini presentació sol·licituds fins al 31/05/2022)  

Bases

Borsa Treballadors Socials EEIIA. Constitució de la Borsa.

BORSA PSICÒLEGS EEIIA SERVEIS SOCIALS (Termini presentació sol·licituds fins al 27/05/2022)

Bases

Bolsa Psicólogos Socials EEIIA. Constitució de la Bolsa.


PROGRAMA EXPLUS 2022 LABORA

Ordre 7/2019, de 25 d'abril 
Convocatòria 2022
Acta de baremació Oficial de Pintura


PROGRAMA EMPUJU 2022 LABORA

Ordre 7/2019, de 25 d'abril
Convocatòria 2022
Acta de baremació Agent Desenvolupament Local.
Acta de baremació Educació Ambiental.
 

 

PROCÉS SELECTIU TÈCNIC DE COMPTABILITAT I FISCALITZACIÓ (presentació de sol·licituds des del 08/06/2021 fins al 06/07/2021)

Anunci aprovació bases BOP núm. 89 12/05/2021
Edicte constitució de borsa
 

PROCÉS SELECTIU OFICIAL DE 1a ACTIVITATS DIVERSES (presentació de sol·licituds des del 08/06/2021 fins al 06/07/2021)

Anunci aprovació bases i convocatòria BOP núm. 88 11/05/2021

 Constitució borsa de treball
  PROCÉS SELECTIU AGENTS DE POLICIA LOCAL. 3 PER TORN LLIURE (presentació de sol·licituds fins al 12/09/2019)

Bases

Constitució borsa Agents Policia Local Torn lliure
 

 PROCÉS SELECTIU OFICIAL DE 1a LAMPISTERIA (presentació de sol·licituds fins al 07/08/2020)

Anunci aprovació bases BOP 16/06/2020

Publicació anunci DOCV 29/06/2020

Publicació BOE 10/07/2020

Llista provisional d'admesos i exclosos BOP núm. 59 de 29/03/2021

Llista definitiva d'admesos i exclosos BOP núm. 78 de 27/04/2021

Nova puntuació concurs de mèrits 

Nomenament de personal funcionari i constitució borsa de treball
 PROCÉS
 SELECTIU OFICIAL DE POLICIA LOCAL. PROVISIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA (presentació de sol·licituds fins al 26/01/2021)

Anunci aprovació bases BOP núm 231 de 01/12/2020
Resultats fase concurs i resultats finals
 

BORSA MONITORS/ES ACTIVITATS ESPORTIVES (Termini presentació sol·licituds fins al 13/05/2022)

Bases

Anunci aprovació bases BOP 29/04/2022

Edicte correcció d'errors

Anunci correcció erors BOP 04/05/2022 
Llista provisional d'admesos i exclosos
Edicte de correcció bases reguladores
Llista definitiva d'admesos i exclosos. Data primer exercici
Instruccions prèvies a l'exercici teoricopràctic de la fase d'oposició
Resultats exercici teòric fase d'oposició i valoració de mèrits fase de concurs
Resolució d'al·legacions de la fase de concurs
Edicte de constitució de borsa 

PLA D'OCUPACIÓ SOCIAL 2022-2023

Bases 
Edicte constitució de bossa
Requisits d'access 
Temari 
Llista provisional d'admesos i excloso
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Resultats de la prova test i baremació del procés selectiu
Resultats finals i proposta de constitució de bossa
Edicte resultats finals i constitució bossa de treball

 

PROGRAMA ECOVID 2021 LABORA

Ordre 7/2019, de 25 d'abril.
Convocatòria 2021
Acta de baremació Oficial de pintura
Acta de baremació Jardineria.
Acta de baremació Auxiliar de biblioteca. 

BORSA TÈCNICS D'EDUCACIÓ I JOVENTUT

Bases 

Anunci BOP 22/10/2021
Llistat provisional admesos i exclosos
Llistat definitiu admesos i exclosos
Resultats primer exercici 
Resultats exercici pràctic i valoració de mèrits
Resolució d'al·legacions fase de concurs i resultat final 
Resolució constitució de bossa 

NOMENAMENT TEMPORAL PER MILLORA D'OCUPACIÓ DE TÈCNIC EN GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

Bases

Edicte amb resultat final

 


PROGRAMA EMCORP 2021 LABORA

Ordre 8/2016, de 7 de julio 
Convocatòria 2021
Acta de baremació Grau/CFGS Biblioteconomia i Documentació
Acta de baremació Oficial d'Electricitat 

BORSA DE TREBALL D'AGENT D'IGUALTAT

Bases 
Anunci BOP núm.111 11/06/2021
Edicte de resolució i constitució de borsa de treball 

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE COMERÇ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Bases 
Edicte constitució de bossa


PROCÉS SELECTIU OFICIAL DE 1a OBRA DE PALETA

 


PROCÉS SELECTIU AUXILIAR DE CULTURA 

 


NOMENAMENT INTERÍ TÈCNIC JOVENTUT PROGRAMA IVAJ

Bases 
Constitució de borsa

AUXILIAR D'AJUDA A DOMICILI I DEPENDÈNCIA

Bases
Constitució de borsa

BORSA MONITORS ESPORTIUS

Bases

Publicació en BOP núm. 104 de 31/05/2019

Edicte constitució borsa

BORSA OFICIAL DE 1ª DE SERVEIS FUNERARIS

Bases 

Edicte constitució borsa

BORSA TÈCNIC DE COMPTABILITAT I FISCALITZACIÓ

Bases  

Resultats finals

BORSA ADMINISTRATIUS 2018

Bases 

Resultats finals
Edicte constitució borsa

BORSA PERSONAL DE TAQUILLA PISCINA MUNICIPAL

Bases

Edicte constitució borsa


BORSA D'OFICIAL DE POLIESPORTIU I CEMENTERI

Bases

Edicte constitució borsa

BORSA DE PSICÒLEGS/AS - PSICOPEDAGOGS/ES

Bases

Edicte constitució borsa

BORSA DE TÈCNICS D'URBANISME I SERVICIS MUNICIPALS

Bases i convocatòria 

Edicte constitució borsaBORSA DE TREBALLADORS SOCIALS SERVICI ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (SMAD)

 Bases

Constitució definitiva borsaBORSA OFICIAL DE LLANTERNERIA

Bases i sol·licitud

Constitució de la borsa


BORSA D'OCUPACIÓ AUXILIARS ADMINISTRATIUS 2015 

Edicte extinció de borsa treball 
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.