IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Benestar Social. Prestacions econòmiques individualitzades d'emergència social 2023

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Benestar Social. Prestacions econòmiques individualitzades d'emergència social 2023

12/01/2023

Convocatòria oberta

Des de l'Àrea de Benestar Social s'informa que s'ha publicat la convocatòria de prestacions econòmiques individualitzades d'emergència social, ajudes destinades a persones o unitats familiars o de convivència per a pal·liar i remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb recursos o mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social i la fi del qual és la prevenció de situacions de risc o d'exclusió social, l'atenció a les necessitats bàsiques i d'emergència social de la ciutadania. Tenen per objecte pal·liar temporalment l'absència o insuficiència d'ingressos. 

Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari i tenen caràcter finalista, havent de destinar-se únicament a l'objecte per al qual hagen sigut concedides; caràcter subsidiari i, si escau, complementari i són compatibles amb tot tipus de recursos i prestacions socials de contingut econòmic previstos en la legislació vigent que pogueren correspondre a la persona beneficiària o a qualsevol de les persones membres de la seua unitat familiar o de convivència, sempre que estes no cobrisquen la totalitat de la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajuda.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 31 d'octubre de 2023. No obstant això, amb caràcter extraordinari, podran admetre's aquelles sol·licituds d'ajudes presentades amb posterioritat a la data assenyalada i abans del 30 de novembre d'este any, sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de sol·licituds, i sempre que no s'haja esgotat la dotació pressupostària.

La sol·licitud i la documentació exigida haurà de presentar-se en el Registre auxiliar d'este Ajuntament, situat al Carrer Major nº15, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les persones interessades hauran de sol·licitar cita prèvia, telefonant al Centre de Servicis Socials d'Atenció Primària: 96 125 07 87

Poden consultar-se les bases de la convocatòria en l'apartat Ajudes i Beques de Servicis Socials d'esta pàgina web.

MÉS INFORMACIÓ

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
Edifici Carrer Major
C/ Major, 15
benestar@massanassa.es | 96 125 07 87

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.