IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Esports. Convocatòria dels premis d'excel·lència esportiva a esportistes d'elit de Massanassa 2023

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Esports. Convocatòria dels premis d'excel·lència esportiva a esportistes d'elit de Massanassa 2023

26/07/2023

Termini de presentació de sol·licituds del 26 de juliol fins al 30 de setembre de 2023

L'Ajuntament de Massanassa convoca els premis a esportistes d'elit de Massanassa 2023 per a reconéixer la labor i excel·lència dels esportistes de Massanassa que han aconseguit la condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana. 

El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació que es precisa és des del dia 26 de juliol fins al 30 de setembre de 2023.

PARTICIPANTS:

Podran participar en el present concurs, les persones físiques, esportistes d'elit, que acrediten els següents requisits:

  • Estar empadronat en el municipi de la Massanassa amb un mínim de 12 mesos d'antiguitat en el moment de la sol·licitud.
  • Estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d'una federació esportiva de la Comunitat Valenciana.
  • Complir l'any de la convocatòria com a màxim 26 anys.
  • No concórrer cap de les circumstàncies que ho impedisquen conforme el que es disposa en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

PREMIS:

S'estableix un únic premi a l'excel·lència esportiva per import únic de 740,75 € a atorgar a aquells participants que siguen esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de nivell A , nivell B o nivell Promoció.

Per a això, hauran d'aparéixer en les llistes d'esportistes d'elit publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana des de l'1 de gener de 2022 fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, o de l'última publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana sent esta d'un màxim de tres anys anteriors a l'any de la present convocatòria.

SOL·LICITUDS:

Les persones interessades hauran de presentar l'imprés de sol·licitud de participació aprovat a este efecte per l'Ajuntament de Massanassa a través de la Seu Electrònica, o per registre d'entrada a l'Ajuntament de Massanassa.

A la sol·licitud de participació s'haurà d'adjuntar:

  • La publicació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i llista d'esportista d'elit on aparega la persona sol·licitant.
  • DNI esportista sol·licitant.
  • Certificat de titularitat bancària del sol·licitant o del seu representant legal. En este últim cas, quan el compte bancari aportat siga del representant legal, s'haurà d'aportar llibre de família o una altra documentació que acredite la representació.

 

Consulta les bases completes en el Tauler d'Anuncis Municipal.

Més informació: Servici Municipal d'Esports 96 125 02 34.

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.