IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. Viure Massanassa >
  3. Ser Jove >
  4. Associacionisme i Voluntariat

Ser Jove

tornar

Associacionisme i Voluntariat

ASSOCIACIONISME 

Dirigit per a la inscripció registral d'associacions juvenils, els socis de la qual tinguen edats compreses entre 14 i 30 anys, que no estiguen sotmesos a un règim jurídic específic i desenrotllen les seues activitats dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Tant la documentació necessària per a donar d'alta una associació com per a inscriure's en el registre local de Massanassa estan presents en l'apartat d'associacionisme.

També pots beneficiar-te d'altres subvencions anuals accedint a www.ivaj.es.

VOLUNTARIAT

Una altra possibilitat de participació és el voluntariat, entenent per tal el conjunt d'activitats d'interés general que, respectant els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica, es desenvolupen per persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d'altres persones o de la col·lectivitat, d'acord amb els següents requisits

  • Que tinguen caràcter altruista i solidari.
  • Que la seua realització siga conseqüència d'una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no porte causa en una obligació personal o deure jurídic.
  • Que es duguen a terme de forma desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra índole, sense perjuí dels incentius que legalment puguen establir-se i podent ser rescabalat dels gastos originats per l'exercici de tal activitat.
  • Que es desenrotllen a través d'organitzacions sense ànim de lucre i d'acord amb programes o projectes concrets.

 

Les associacions poden sol·licitar la seua inscripció en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana, com a requisit indispensable per a accedir a subvencions o per a establir convenis amb les administracions públiques.

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.