IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Benestar Social. Prestacions econòmiques individualitzades d'emergència social 2024

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Benestar Social. Prestacions econòmiques individualitzades d'emergència social 2024

10/01/2024

Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 d'octubre de 2024

Des de l'Àrea de Benestar Social s'informa que s'ha publicat la convocatòria de prestacions econòmiques individualitzades d'emergència social 2024, ajudes destinades a persones o unitats familiars o de convivència per a pal·liar i remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb recursos o mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social i la fi del qual és la prevenció de situacions de risc o d'exclusió social, l'atenció a les necessitats bàsiques i d'emergència social de la ciutadania. Tenen per objecte pal·liar temporalment l'absència o insuficiència d'ingressos. 

Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari i tenen caràcter finalista, havent de destinar-se únicament a l'objecte per al qual hagen sigut concedides; caràcter subsidiari i, si és el cas, complementari i són compatibles amb tota classe de recursos i prestacions socials de contingut econòmic previstos en la legislació vigent que pogueren correspondre a la persona beneficiària o a qualsevol de les persones membres de la seua unitat familiar o de convivència, sempre que estes no cobrisquen la totalitat de la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajuda.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 31 d'octubre de 2024. No obstant això, amb caràcter extraordinari, podran admetre's aquelles sol·licituds d'ajudes presentades amb posterioritat a la data assenyalada i abans del 30 de novembre d'este any, sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de sol·licituds, i sempre que no s'haja esgotat la dotació pressupostària.

La sol·licitud i la documentació exigida haurà de presentar-se en el Registre Auxiliar d'este Ajuntament, situat al Carrer Major nº15, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en el art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les persones interessades poden contactar amb el Centre de Serveis Socials d'Atenció Primària: 96 125 07 87

Poden consultar-se les bases de la convocatòria en l'apartat Ajudes i Beques de Serveis Socials d'esta pàgina web.

 

Més informació:

Benestar Social

C/ Major, 15

benestar@massanassa.es

96 125 07 87

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.