IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Finalització de la via ciclovianant sobre el pont de ferrocarril que uneix la població amb el polígon industrial i les Rutes de la Marjal de Massanassa

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Finalització de la via ciclovianant sobre el pont de ferrocarril que uneix la població amb el polígon industrial i les Rutes de la Marjal de Massanassa

22/03/2024

Actuació subvencionada per l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València per un import de 60.000 euros

L'Ajuntament de Massanassa ha finalitzat l'obra de la nova via ciclovianant sobre el pont de ferrocarril que uneix el nucli urbà pel seu terme sud amb el polígon industrial i les Rutes de la Marjal de Massanassa, actuació que es troba subvencionada per l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València per un import de 60.000 euros, d'un total d'execució de 107.691,28 euros (amb IVA). 

Concretament, l'Ajuntament ha sol·licitat esta subvenció dins de la convocatòria REACCIONA 2022 per a l'execució de vies ciclovianants d'interés natural.

La via ciclovianant discorre per la zona sud del terme municipal sobre el pont del ferrocarril. El seu traçat es recolza en el pas elevat del ferrocarril, que es va construir en el pla de millora de la seguretat dels ferrocarrils, al costat del Barranc de Chiva (també conegut com a "Rambla del Poyo"). També, discorre per part dels carrers urbanitzats de C/de Catarroja i C/del Poliesportiu i enllaça amb carrils ciclistes existents en el polígon industrial i amb el qual discorre per la CV-400.

Les principals actuacions realitzades es resumeixen a continuació mitjançant cinc trams diferenciats d'execució d'obra:

  • Primer tram (o zona d'inici): s'ha pintat en la calçada una via ciclista, senyalitzat verticalment l'encreuament, realitzat un rebaix en la vorera d'accés a la resta de la via i instal·lat vorades de separació de carrils.
  • Segon tram (o zona de pujada del pont): ampliació de la vorera en 1 metre en detriment de la calçada, que resulta amb dos sentits de 3 metres d'amplària. D'esta manera, queda 1,2 metres per a vianants i 2,15 metres d'amplària per a bicicletes. S'ha eliminat la bionda del costat de la vorera, s'ha col·locat una nova vorada a 1 metre de la vorera, s'ha demolit la vorada i el taulell (excepte 1,2 m) i s'ha realitzat una solera amb fibra, remolinada i amb un tractament superficial asfàltic amb slurry roig. A més, s'ha incorporat senyalització vertical i horitzontal de ciclismes.
  • Tercer tram (o zona de baixada del pont i vorera): es realitza la mateixa actuació que en la zona anterior, però sense haver d'eliminar la bionda, ja que no existeix.
  • Quart tram (o zona entre el pas elevat i el C/del Poliesportiu): s'ha esbrossat i realitzat un pas de saorra i formigó perfectament compactat, delimitant este pas amb la calçada mitjançant vorada separadora de bici discontinua.
  • Cinqué tram (o zona final C/del Poliesportiu): s'ha marcat la via amb un tractament de slurry roig sobre l'asfalt existent, defensat amb vorada separadora de bici discontinua i s'ha realitzat l'accés a la via amb prioritat ciclista existent del C/ Camí de l'Alquerieta. A més, s'ha senyalitzat el tram amb senyals verticals.

Sumada a les principals actuacions, destaca la instal·lació d'enllumenat que ha fet l'Ajuntament de Massanassa amb fanals i lluminàries LED per a il·luminar la zona i millorar la seguretat del vianant.

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.